O Powszechnej Akademii Młodzieży

PAM jest organizacją pozarządową zajmującą się wspieraniem aktywności młodzieży poprzez:

  • rozwijanie potencjałów liderów młodzieżowych
  • szkolenie osób pracujących z młodzieżą
  • wspieranie innych organizacji oraz środowisk lokalnych szkoleniami opartymi o metodologię aktywizacji młodzieży

Tworzymy praktyczną płaszczyznę dialogu Młodzi-Dorośli.