Wolontariusze UEFA Euro 2012 liderami w swoich społecznościach lokalnych

Na wolontariat przy EURO 2012 zgłosiło się około trzydziestu tysięcy osób. W rozbudowanym procesie wyselekcjonowano kilka tysięcy wolontariuszy, którzy przeszli dość rozbudowane szkolenie. Doświadczyli oni zaangażowania w wielkie, międzynarodowe wydarzenie, pracy w ramach nowocześnie zarządzanej organizacji i aktywnego uczestnictwa w procesie tworzenia się silnego kapitału społecznego. Przeżyli budowanie wspólnoty setek osób nastawionych proaktywnie, dających sobie wzajemnie wsparcie, sprawnie działających na rzecz wspólnej idei.

Większość z tych osób to studenci lub tak zwani młodzi dorośli przed trzydziestym rokiem życia. Studiują, pracują, rozwijają pasje, podróżują po świecie. Stanowią żywy przykład tego, że można żyć aktywnie, rozwijać swoje kompetencje społeczne, być profesjonalistami w różnych dziedzinach, aktywnie zajmować się sztuką, muzyką czy tańcem, dbać o kondycję fizyczną uprawiając nie wyczynowo różne dyscypliny sportu.

TEGO NIE MOŻNA ZMARNOWAĆ. W Polsce debatuje się nad tym, że młodzież jest bierna, studenci kompletnie nie przygotowani do nowoczesnego rynku pracy i zaangażowania społecznego. Z badań wynika, że podstawowym problemem Polaków jest brak umiejętności budowania kapitału społecznego, niskie poczucie własnej wartości przejawiające się w braku otwartości, postawach dyskryminacyjnych, roszczeniowości, etc. A tu mamy niezwykły „zasób” – społeczność naturalnych liderów, aktywistów i profesjonalistów.

We wrześniu 2012 roku na zlecenie Spółki EURO 2012 trenerzy Grupy TROP działający w ramach Powszechnej Akademii Młodzieży w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie przeprowadzą dla wyselekcjonowanej grupy około 60 wolontariuszy warsztaty rozwoju kompetencji liderskich. Zgłosiły się na nie osoby chcące zintegrować i zaangażować w działania na rzecz społeczności lokalnych jak największą ilość kolegów i koleżanek zaangażowanych w wolontariat przy mistrzostwach EURO. W czerwcu odbyły się krótkie warsztaty inicjujące przedsięwzięcie. Okazało się, że naszym wspólnym celem jest wsparcie entuzjazmu, zapału, chęci tworzenia pozytywnych faktów społecznych, budowanie przyjaznych relacji z innymi narodami. Pojawiła się szansa na przekucie wyjątkowego, ale jednorazowego doświadczenia w ruch społeczny, animowany i organizowany podmiotowo przez młodych, aktywnych byłych wolontariuszy.

Trenerzy TROP pracują z korporacjami, firmami rodzinnymi, organizacjami pozarządowymi, szkołami, uczelniami, środowiskami wiejskimi, itp. Rdzeniem większości programów rozwoju umiejętności liderskich jest rozwijanie meta-kompetencji takich jak podmiotowość, współpraca oparta na empatii, umiejętność przekształcania własnych marzeń i pomysłów na skuteczne, profesjonalne realizowane projekty. Mamy wypracowaną metodologię, w wyniku której uczestnicy warsztatów uwalniają marzenia, zamieniając je w koncepcje i plany, a następnie przeprowadzają autorskie przedsięwzięcia aktywizacji społecznej.

Szukamy sojuszników, którzy zainteresowani byliby wsparciem działań rodzącego się ruchu wolontariuszy EURO 2012. Szukamy osób, które zaangażowałyby się osobiście, organizacji i firm, które mogłyby wesprzeć merytorycznie i finansowo pomysły młodych liderów (np. zloty wolontariuszy, działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, aktywnego stylu życia, przeciwdziałania wykluczeniu itp.). Szukamy partnerów, którzy w ramach prowadzonych przez siebie ważnych projektów społecznych potrzebują dopływu młodzieńczej świeżości i zaangażowania. To niepowtarzalna szansa na zdyskontowanie najlepszego aspektu tego, co zdarzyło nam się w Polsce przy okazji Mistrzostw Europy w piłce nożnej 2012.