Kurs Coachingu i Mentoring dla Animatorów Pracy z Młodzieżą

W marcu 2011 roku ruszył projekt Młodzieżowa Akademia Aktywności Zawodowej, którego inicjatorem był Sławek Przyklęk – jeden z uczestników Powszechnej Akademii Młodzieży. Założeniem programu Powszechnej Akademii Młodzieży jest nauka poprzez doświadczanie, odnosi się to zarówno do warsztatów które odbywły się w ciągu 3 miesięcy (w sumie 18 dni warsztatowych) jak i projektów – przedsięwzięć wymyślanych i wykonywanych przez uczestników. Dzięki tej drugiej części młodzież sprawdzała się w działaniu, doświadczała i testowała w praktyce komunikację, współpracę, dialog międzypokoleniowy, asertywność oraz przekonuje się o swojej sile sprawczej. Czasem niewiele trzeba zrobić żeby zaszła duża zmiana.
To właśnie te aspekty spowodowały uruchomienie następujących projektów w ramach MAAZ:

  • Ryjewskiego Rajdu Rowerowy mającego na celu odkrywanie i propagowanie lokalnych miejsc historycznych;
  • Projektu mającego na celu uświadamianie mieszkańcom Kwidzyna wpływu działania (również w trybie stand-by) różnych urządzeń elektrycznych na zużycie energii i koszty z tym związane;
  • Zbiórki w Gardei, Podzamczu i Janowie nakrętek od butelek PET w zamian za drzewka, dochód ze sprzedaży nakrętek był przeznaczony na zakup wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka;
  • Happeningu mającego na celu promowanie wśród mieszkańców Dzierzgonia terenów rekreacyjnych nad jeziorem Kuksy jako ich lokalnego dobra o które warto dbać; Zorganizowanie akcji odbioru od rolników w okolicach Mikołajek Pomorskich folii opakowaniowej – odpadu kłopotliwego, często palonego w piecach;
  • Zagospodarowania fragmentów przestrzeni publicznej w Mikołajkach Pomorskich poprzez zasadzenie drzew i kwiatów pozyskanych od sponsorów.

Projekt został zrealizowany w całości, a jego uczestnicy do dzisiaj aktywizują się w swoich środowiskach lokalnych.