Szkoła Trenerów Młodzieżowych

Rozwój umiejętności pracy z młodzieżą PAM-TROP

Grupa TROP oraz Powszechna Akademia Młodzieży stworzyła program adresowany do osób, które na co dzień pracują z młodzieżą. Program znalazł swoich odbiorców przede wszystkim wśród nauczycieli szkolnych oraz akademickich, ale także wśród działaczy organizacji pozarządowych dla młodzieży oraz osób zainteresowanych pracą trenerów i realizowaniem projektów w tej szczególnej grupie jaką jest młodzież. Kurs został tak zaprojektowany, aby uczestnicy mieli okazję do rozwoju osobistych kompetencji, a także mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pracy narzędziowej tj. zasad konstruowania warsztatów kierowanych do młodzieży, badania potrzeb ze względu na grupę odbiorców, stosowania metod aktywnych z uwzględnieniem celu warsztatu oraz specyfiki uczestników.

W trakcie Szkoły Trenerów – rozwój umiejętności pracy z młodzieżą uczestnicy poznali metodykę Programu Aktywizacji Młodzieży, mieli możliwość opracowania autorskich warsztatów aktywizujących środowiska młodzieżowe oraz doświadczyli pracy coachingowej – jako zasobu wzmacniającego motywowanie oraz rozwój samoświadomości młodych ludzi. Szkoła Trenerów – rozwój umiejętności pracy z młodzieżą stworzyła także przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz podjęcia dyskusji zmian, które są potrzebne w edukacji, tak aby jak najlepiej spełniała ona rolę odkrywania, rozwoju i wzmacniania potencjału młodych ludzi.

Dzięki temu programowi powstało forum ludzi zaangażowanych zarówno w procesy edukacji młodzieży, ale także samoświadomych i dążących do nieustającego rozwoju swoich kompetencji. A wszystko po to by jeszcze lepiej rozmawiać z młodymi ludźmi, dawać im poczucie podmiotowości i sprawczości, odkrywać ich mocne strony i wspierać w działaniach. Szkoła Trenerów Młodzieżowych to program, który bazuje na założeniu, że wszyscy możemy się od siebie czegoś nauczyć, a pracując z młodzieżą mamy szansę nie tylko na przekazywanie wiedzy czy dzielenie się doświadczeniami, ale także na czerpanie z niezastąpionego źródła energii i entuzjazmu jakim są młodzi ludzie.

Szkoła Trenerów Młodzieżowych rozwija umiejętności, które już zaowocowały licznymi projektami jej uczestników.  Jedna z uczestniczek tak opisuje swoje wrażenia: „Z młodzieżą pracuję odkąd pamiętam, już od pierwszych lat studiów w wakacje i ferie wyjeżdżałam jako opiekun na obozy, w ciągu roku szkolnego uczyłam języka angielskiego, a odkąd w 2005 roku trafiłam do międzynarodowej organizacji pozarządowej CISV - Building Global Frienship młodzież pochłonęła mnie bez reszty. Szkoła Trenerów Młodzieży była dla mnie logiczną konsekwencją działania i cudowną szansą na połączenie własnego rozwoju z moją wieloletnia pasją i miała dać mi szansę pogłębienia i usystematyzowania mojej wiedzy pedagogicznej, ale to co otrzymałam przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Szkoła Trenerów Młodzieży była dla mnie szansą zobaczenia siebie oczami innych ludzi, kolejne warsztaty uświadamiały mi wiele naturalnych dla mnie umiejętności, które mogę wykorzystywać w pracy trenera i coacha, a także dawały możliwość ich rozwoju. Był to cudowny czas spotkań ze wspaniałymi ludźmi, podczas których uczyłam się dużo kiedy dzieliłam się swoimi doświadczeniami, ale jeszcze więcej uczyłam się słuchając innych uczestników szkoły. To pozwoliło mi zobaczyć jak wiele traciłam chcąc tylko dawać młodzieży siebie nie tworząc im często przestrzeni na to by to oni stawali się dla mnie nauczycielami. Dzięki Szkole Trenerów Młodzież odkryłam wzmocniłam swoje mocne strony i jeszcze odważniej mówię o konieczności podejmowania działań na rzecz dzieci i młodzieży, które będą skierowane na rozwój ich osobowości, dbanie o kompetencje związane z komunikacją, współpracą, szczególnie w środowisku wielokulturowym oraz budowanie zaufania i wspieranie aktywności. Odkąd ukończyłam Szkołę kontynuuje swoje zaangażowanie w działalność CISV, gdzie obecnie przygotowujemy spotkanie młodzieżowych przedstawicieli tej organizacji z całej Europy (EJBM). Poza tym angażuję się w projekty na rzecz młodzieży w innych miejscach, których misją jest rozwój i nauka przez doświadczenie takich jak Centrum Nauki Kopernik – tam prowadziłam projekt przygotowania animatorów i pilotażu PSYCHO-Labu czyli Warsztatów Psychologicznych opartych na doświadczeniu galerii nauk społecznych - „REgeneracja”. Uczestniczę także w tworzeniu projektów w ramach Powszechnej Akademii Młodzieży chcąc współtworzyć miejsce, które będzie odpowiadało na potrzeby młodzieży w oparciu o dialog i empatię, czyli wartości ważne w moim życiu.”